Ár Scéalta is Úire

Last few articles for the GAA Newsletters 2018:

Articles for the GAA Newsletters.docx


Deireadh Fómhair 5ú - Deireadh Fómhair 11ú, 2018

Comórtas gailf: Ryder Cup

Gach dara bliain bíonn comórtas gailf idir imreoirí ón Eoraip agus imreoirí ó Stáit Aontaithe Mheiriceá. Is iad Thomas Bjørn, captaen na hEorpa, agus Jim Furyk, captaen na Stát Aontaithe a roghnaigh na himreoirí.

Every two years there is a golf competition between players from Europe and the United States of America. Thomas Bjørn, captain of Europe and Jim Furyk, captain of the United Sates picked the players.

I mbliana bhí an comórtas ar siúl i Le Golf National sa Fhrainc. Beidh an comórtas ar siúl arís in 2020 in Wisconsin sna Stáit Aontaithe. Déanann siad malartú gach dara uair leis an gcomórtas san Eoraip uair amháin agus sna Stáit Aontaithe an chéad uair eile.

This year the competition was held in Le Golf National in France. The competition will be held again in 2020 in Wisconsin in the United States. They swap every second time with the competition being held in Europe and then the United States the following time.

Thosaigh an comórtas Dé hAoine agus ar dtús bhí na Stáit Aontaithe chun tosaigh. Ach bhí na himreoirí Eorpacha níos fearr agus bhuaigh siad an comórtas. Bhí seacht bpointe idir na foirne ag an deireadh.

The competition started on Friday and at the start the United States led. But, the players from Europe were better and they won the competition. There was seven points between the teams at the end.

Deireadh Fómhair 1ú, 2018

Is iad Nás na Ríogh seaimpíní Chill Dara Chamógaíochta tar éis dóibh an lámh in uachtar a fháil ar Bhaile Droichead Sheáin sa chluiche ceannais i Claonadh ar an Domhnach 30 Meán Fómhair. Ag an deireadh bhí ceithre cúilín eatarthu ach ní hé an sceál iomlán. Sa dara leath tháinig Baile Droichead Sheáin ar ais i ndiaidh bheith sé chúilín chun deiridh go cúilín amháin.

Naas are Kildare Camogie champions after getting the upper hand over Johnstown Bridge in Clane on Sunday the 30th September. At the end there was four points between them but that isn’t the full story. In the second half, Johnstown Bridge staged a comeback from six points behind to just one.

Bhuamar 4-6 go 0-14 ar an lá, agus ghlac captaen na foirne Kelly Perkins leis an gCorn. Comhghairdeas le gach imreoir agus ár mbainisteoirí Liam Ryan agus Sinéad Keogh atá théis obair dian a dhéanamh le fada. Freisin bhí laochra an chluiche againn le Sarah Cullen.

We won by 4-6 to 0-14 on the day and team captain Kelly Perkins collected the cup. Congratulations to all players and our managers Liam Ryan and Sinéad Keogh, who have put in trojan work for a long time. Also, we had the player of the match in Sarah Cullen. Meán Fómhair 28ú - Deireadh Fómhair 4ú, 2018

Liam Miller

Bhí Páirc Uí Chaoimh lán go béal agus nach mór 43,000 duine i láthair don chluiche ómóis do Liam Miller, a bhásaigh níos túisce i mbliana. Ghlac iarlaochra ó thrí cinn de na foirne ar imir Miller dóibh, Éire, Celtic agus Manchester United, páirt sa chluiche ar son na carthanachta agus mhuintir Miller.

Páirc Uí Chaoimh was full with 43,000 people for the memorial game in honour of Liam Miller who died earlier in the year. Players from three teams that Liam Miller played for, Ireland, Celtic and Manchester United took part in the game on behalf of the Liam Miller charity and family.

 

Meán Fómhair 21ú - Meán Fómhair 27ú, 2018

Déantar go leor cainte faoin stuaim a bhíonn ag foireann na bhfear ag Áth Cliath agus iad i seilbh na liathróide ach bhí mná Átha Cliath gach pioc chomh maith leo inné.

There is a lot of talk about Dublin’s men self-control in possession of the ball but Dublin’s women were equally as good on Sunday.

Bhí an chomhimirt roimh chúl Carla Rowe ar fheabhas ar fad agus an pas ceart á thabhairt i gcónaí le linn na gluaiseachta sin, ach is ag deireadh an chluiche is fearr a léirigh siad an taithí atá acu.

The team work before Carla Rowe’s goal was excellent with the right pass always given during the movement, but it was at the end of the game they best demonstrated their experience.

Tá meas tuillte acu / They are worthy of respect.

 

Meán Fómhair 1ú - Meán Fómhair 7ú, 2018

 “Underdogs” on TG4

Tá ‘Underdogs’, sraith chlúiteach CLG TG4, ar ais. Tá sé deich mbliana ó bhí an tsraith deiridh de ‘Underdogs’ ann agus táthar i mbun cuardaigh ar fhoireann nua peile. Beidh painéal nua roghnóirí mór le rá ann i mbliana, triúr laochra imeartha atá anois ar an taobhlíne, Ray Silke, Valerie Mulcahy agus Paul Galvin. Thosaigh an sraith ar Déardaoin 6ú Meán Fómhair @ 9.30pm

TG4’s legendary GAA series ‘Underdogs’ is back. Ten years on from the last series of Underdogs, the search is on for a brand new team of footballing hopefuls. This year a fresh management team of iconic footballers will step up from the playing field to the sideline; Ray Silke, Valerie Mulcahy and Paul Galvin. It started on Thursday 6th September @9:30pm

Lúnasa 24ú – Lúnasa 30ú

Gaeilge: Tá ullmhúchán scrudú cainte agus cluastuisceana ardleibhéil le fáil ó Cholaiste Chnoc an Phiobaire. Beidh ranganna ar siúl ar feadh 25 seachtaine idir 7:30 i.n. – 10:00 i.n.. Breis eolais ar www.kwetb.ie

Gaeilge: Higher level oral and aural preparation are available from Piper’s Hill College. Classes take place over 25 weeks between 7:30 pm – 10:00 pm. More information is available from www.kwetb.ie

6ú Iúil – 13ú Iúil, 2018

Ag tosú Dé Sathairn 14.07

Tá Peil na mBan ag teacht ar ais go TG4 arís. Craolfar cluichí beo agus eisiach ar TG4 agus www.tg4.ie i gCraobhchomórtas TG4 Peil na mBan 2018. Tosóidh an chraoladh le dhá chluiche beo ó Bhabhta 1 ar an Sathairn an 14ú Iúil @ 12:15pm.

Ladies Gaelic Football returns to our screens on TG4 again. The 2018 TG4 Championship games will be broadcast live and exclusively on TG4 and www.tg4.ie. The broadcasts kick off with two live matches from Round 1 on Saturday the 14th July @ 12:15pm.

Bealtaine 22ú – Bealtaine 28ú, 2018

Ros Comáin V Gaillimh 2018

Mar a tharlaíonn sé, ba é seo an ceathrú huair a chasfaidh Ros Comáin agus Gaillimh ar a chéile sa chluiche ceannais le trí bliana anuas mar bhí athimirt ag teastáil chun na foirne a scaradh óna chéile in 2016, agus Gaillimh a rinne an beart an geábh sin. Anuraidh, ba iad na Gaillimhigh rogha na n-údar chun an chraobh a thabhairt leo arís ach tháinig Ros Comáin aniar aduaidh orthu agus rinne siad scrios. Níor tharla sé seo an bhliain seo. Beidh athas ar Kevin Walsh agus a imreoirí le 46 craobhacha mar an gcéanna le Maigh Eo í gConnacht.

As it happens this was the fourth time that Roscommon and Galway have played each other in the final over the past three years as they have played a replay in 2016 with Galway winning on that occasion. Last year, Galway were the favourites to win the championship but Roscommon came back and caused an upset. This didn’t happen this year. Kevin Walsh and his players will be happy to have won 46 championships – the same as Mayo

Bealtaine 1ú – Bealtaine 7ú, 2018

Comórtas Peile na Gaeltachta

Beidh beochraoladh de Chomórtas Peile na Gaeltachta 2018 ó Na Dúnaibh, Co. Dhún na nGall ar TG4 go luath. Beidh chuile dhuine ábalta cluichí den scoth a fheiceáil agus a chloisteáil trí mheán na Gaeilge. Beidh siad ar siúl Dé Domhnaigh 3ú Meitheamh ó 5.30pm agus Dé Luain 4ú Meitheamh ó 1.30pm. Enjoy!

There will be live showing of Comórtas Peile na Gaeltachta from Downings, Co. Donegal on TG4 soon. Everyone will be able to see high quality games through the medium of Irish. They will be shown on Sunday, 3rd June from 5:30pm and Monday, 4th June from 1:30pm. Bainigí sult as!

Bealtaine 20ú, 2018

Cuairt ó TG4 go CLG Nás na Ríogh

On Friday 18th May, Naas GAA hosted TG4, who are putting together a programme about the close links between GAA clubs and local Gaelscoileanna. With the permission of the school’s principal, almost 30 students spent the day in the grounds playing games under the expert coaching of David Murphy from Kildare GAA and being interviewed for the show which will “air” later this year, in September/October.

12 clubs nationwide were selected and we were delighted that our club was one of these. The close links between local Irish groups like Sult na Sollán, the Gaelscoil and CLG Nás na Ríogh, made our club an ideal candidate for inclusion in the show. Micheál ó Muircheartaigh will introduce every club and give a short history including key events of each club. All the students involved will travel to a recording studio to take part in further recordings in early June.

We would like to thank Tommy Loughran, Owen L’Estrange, Mr. Diarmuid O’Chonghaile and Múinteoir Niamh Nic Choinceanainn for helping to create such a positive impression of our club.

Comhghairdeas do na daltaí go léir a ghlac páirt sa chlár. Maith sibh.

30ú Aibreán– 5ú Bealtaine, 2018

€1000 ó Barrscéalta

Bíonn clúdach cuimsitheach ar gach cinéal ábhar a bhaineann le pobal Dhún na nGall sa bhaile agus i gcéin ar Barrscéalta. An tseachtain seo beidh €1000 le fáil do scoláireacht teaghlach i Gaoth Dobhair gach lá ó 30ú Aibreán go 4ú Bealtaine ó 11 i.n. Bígí ag éisteacht do RnaG!!

The programme, Barrscéalta, covers diverse topics of interest to Donegal people at home and abroad. This week there will be €1000 scholarships to Gweedore every day from 30th April to 4th May from 11am. Listen to RnaG!!!

23ú Aibreán – 29ú Aibreán, 2018

Go Games: Tá na Go Games ar ais arís an bhliain seo. Cuireann sé iallach ar na himreoirí bheith ag obair níos crua agus ag an am céanna cumas a chur ar a scileanna.

Bhí foireann camógaíochta faoi a deich ag imirt in aghaidh CLG Na Sollán ar an Domhnach. Ba shamplaí maithe iad na cluichí sin den dea-iománaíocht. Bhí na cailiní an-aclaí agus bhuaigh siad trí chluiche in aghaidh a n-aon. Ádh mór orthu agus ar na meantóirí.

Go Games: The Go Games are back again this year. It allows players to work harder and at the same time to increase their competence.

The U10 camogie team was in action last Sunday against Sallins GAA. The games were a great advert for good hurling. The girls were very fit and won three games to one. Well done to the players and the mentors.

Aibreán 16ú – Aibreán 22ú, 2018

Scoláireacht 2018

Ta scoláireacht le fáil ó CLG Coiste Chontae Chill Dara má tá tú ag freastal ar an nGaeltacht an Samhradh seo. Tá níos mó ná mí fágatha chun an fhoirm iarratais a líonadh (Bealtaine 21ú). Tá sé le fáil ar suíomh ár gclub faoi “Foirm Oifigiúil”. Tá na rialacha ar an bhfoirm freisin. Caithfidh sibh litir a fháil ón gColáiste Gaeltachta agus ó runaí an chlub agus mar sin, ní féidir leat a thuilleadh moille a dhéanamh.

Scholarship 2018

If you are attending the Gaeltacht this summer, there is a scholarship available from the Kildare County Board. There is more than a month left for the form to be filled out. It is available on the club’s website under “Official Forms”. The rules can be found on the form also. You must get a letter from the Irish College and from the club’s secretary, so, you can’t afford to delay.

Aibreán 9ú – Aibreán 15ú, 2018

Céard faoi na Cait a chaill an chéad dá chluiche sraithe agus roinnt daoine den tuairim gurb é deireadh ré a bhí i ndán dóibh? Bhuel tá a bhfreagra tugtha acu ar an gcaint sin. Tá siad ar bharr na sraithe iomána arís an bhliain seo leis an bua in aghaidh Tiobraid Árann, 2-23 : 2-17. Tá cúpla saol fós fághtha ag na Cait agus iad ag feabhsú cluiche i ndiaidh cluiche. Tá óige agus taithí mhór acu anois.

What about the Cats who lost the first two league games and some people were of the opinion that the end of their reign awaited them. They have given their answer to the question. They are on top of the hurling league again this year with a win over Tipperary, 2-23 : 2-17. They still have a few lives left and getting better game after game. They have youth and experience now.

19ú Márta– 25ú Márta, 2018

Ceiliúradh ar Bhratach Thrídhathach na hÉireann

Dé Céadaoin, 7ú Márta, bhí breithlá ag an mbratach náisiúnta. 170 bliain ó shin i bPort Láirge, d'ardaigh Thomas Francis Meagher an bhratach thrídhathach den chéad uair - tá ár mbratach náisiúnta bunaithe ar bhratach na Fraince! Bíonn bratach na hÉireann le feiceáil sna clubanna Gaelach ar fud na tíre agus an tseachtain seo chaite (Seachtain na Gaeilge) bhí sí ar foluain go bródúil.

Wednesday, 7th March, was the birthday of the national flag. 170 years ago in Waterford, Thomas Francis Meagher raised the Tricolour for the first time - our national flag is based on the French flag! The Irish flag can be seen in Irish clubs throughout the country and last week (Seachtain na Gaeilge) it was flying proudly.

12ú Márta– 18ú Márta, 2018

Bhí Pop-Up Gaeltacht na nÓg i CLG Nás na Ríogh i rith Seachtain na Gaeilge. Tá iarrachtaí móra ar bun ag grúpa nua pobail ansin an Ghaeilge a chur chun cinn in ár gceantar. Buíochas do Sult Óg don seisiún ceoil.

A youth Pop-Up Gaeltacht took place in Naas GAA during Seachtain na Gaeilge. The new group are trying hard to promote Irish in our community. Many thanks to Sult Óg for providing the music.

Seachtain na Gaeilge takes place between 1st – 17th March and Naas GAA is holding two events for all the family.

There will be a PopUp Gaeltacht na nÓg / Family PopUp Gaeltacht ar an gCéadaoin 7ú Márta / Wednesday 7th March from 7:30 pm - 9 pm. We have also arranged a seisiún ceoil le Sult Óg ó 7:30 i.n. /music with Sult Óg from 7:30 pm.

This is then followed by a Tráth na gCeist Dátheangach / Bilingual Quiz ar an Aoine 16ú Márta / Friday 16th March from 7:00 pm. Beidh sólaistí beaga ar fail / Light refreshments will be provided.

Deis do dhaoine teacht le chéile agus Gaeilge a labhairt. Bígí linn! / An opportunity for people to come together and speak Irish. Join us!

Eanáir 29ú – Feabhra 4ú, 2018

 

Chuir tús an deireadh seachtaine seo chaithe le sraith iomána Allianz agus seachtain i ndiaidh Lá Fhéile Pádraig a imreofar an cluiche ceannais. Idir an dá linn, beidh na comórtais chraoibhe tríú leibhéal againn agus na cluichí deireanacha i gcomórtais na gclubanna. Ciallaíonn sé sin go mbeidh dhá chluiche beagnach gach seachtain ag cuid maith imreoirí. Cruthaíonn sé deacrachtaí mór go leor do na h-iomreoirí ach don lucht féachana is rud breá é.

Last weekend was the start of the Allianz hurling series and a week after St Patrick's Day we will see the finals being played. In the meantime, we will have the third level competitions and the final games in the club competitions. This means that a lot of players will have two games almost every week. It creates great challenges for the players but for the viewers, it’s a good thing.

 

Deireadh Fómhair 6ú – Deireadh Fómhair 12ú, 2018

Scór na nÓg

Is mian le Scór a bheith dílis do mhianta Chumann Lúthchleas Gael agus tacaíocht bheo a thabhairt do rincí, ceol agus amhránaíocht thraidisiúnta na hÉireann agus do na gnéithe eile a bhaineann lenár gcultúr dúchasach. Déantar sin trí chomórtais eagsúla a reachtáil ag leibhéil ógónaigh do phaistí a tá faoi 17 ar an 1ú Eanáir 2018.

Seo a leanas líosta na Comórtais: Rinnce Foirne, Amhranaíocht Aonair, Aistriseoireacht/Scéalaíocht, Bailéad Ghrúpa, Léiriú Stáitse, Ceol Uirlise, Rince Seit agus Trá na gCeist.

Má tá suim agat bí I dteagmháil liom: mickmoriarty1@gmail.com

Scór na nÓg seeks to advance the aspirations of the GAA to actively promote and support traditional Irish dancing, music, song and other aspects of Irish culture. This is done through organising a range of youth competitions to children who are under 17 on the 1st January 2018.

The following is a list of competitions: Céilí or Figure Dancing, Solo Singing, Recitation/Storytelling, Ballad Group, Stage Presentation, Instrumental Music, Set Dancing and a Table Quiz.

If you’re interested contact me: mickmoriarty1@gmail.com

facebook twitter youtube