Cláraigh Linn

Tá an club ag spreagadh spéise sa Ghaeilge i measc na mball faoi láthair. Tá gréasán sóisialta á thógáil againn timpeall an chlub. Cuir glaoch gutháin orainn nó seol ríomhphost chugainn más suim leat a  bheith páirteach. (085 1273620 / GaeilgeCLGNasnaRiogh@gmail.com).

The club is currently encouraging interest in Irish throughout its members. We are building a social network around the club. If you have an interest in being part of this, you can telephone or email us. (085 1273620 / GaeilgeCLGNasnaRiogh@gmail.com ).

Go raibh maith agaibh chugaibh siúd a chleachtann Gaeilge le muintir an gClub. Nuair a chloiseann daoine Gaeilge sa chlub, tagann siad níos goire chun triail a cúpla focal féin. Is iontach an rud é an éifeacht a fheiceáil.

Thank you to those of you who have being practising your Irish within the club. When people hear Irish in the club, they generally come closer to use their few words. It’s wonderful to see the “knock-on” effect.

Is cuma faoi do leibhéal Gaeilge… Is fearr Gaeilge bhriste ná Béarla cliste!

Your level of Irish doesn’t matter…Broken Irish is better than clever English!

Tá Ciorcal Comhrá á eagrú againn agus is é an aidhm atá leis an tionscadal sin ná muinín a spreagadh sna foghlaimeoirí lena gcuid Gaeilge labhartha a úsáid taobh amuigh den “tseomra ranga”.

We are organising a conversational Irish group whose aim is to make learners more confident of their Irish outside the “classroom”.

Freisin, eagraímid  Tráth na gCeist trí Ghaeilge i lár Seachtain na Gaeilge agus sa todhchaí beimid ag eagrú imeachtaí le deontas ó Fhoras na Gaeilge.

Also, we organise an Irish quiz during “Seachtain na Gaeilge” and in the future with grants from Foras na Gaeilge we will also organise trips.

Ba cheart go mbainfimis triail as ár dteanga féin. Tá cúpla focal ag beagnach gach duine. Smaoinigh ar “Fáilte/Dia Duit/Slán/Maith thú” nó “An bhfuil cead agam dul go dtí an leithreas?”

It is only right that we try out our own native language. Almost everyone has the “cúpla focal”. Think “Welcome/Hello/Goodbye/well done” or “Can I go to the toilet”.

facebook twitter youtube